50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ
Μοιράζουμε δώρα

Εργαλεια bosch - Γεωργακόπουλος

Υπηρεσία Bosch Extra Large Service προβλέπει 3 χρόνια εγγύηση. Και για τον πρώτο χρόνο προβλέπει την πλήρη κάλυψη.των δαπανών επισκευής σε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας η ελαττωματικότητας του εργαλείου . ( η κάλυψη των δαπανών αφορά τόσο την εργασία επισκευής όσο και τα ανταλλακτικά και ισχυει για ολα τα ηλεκτρικα εργαλεια Bosch Professional και τα Οργανα Μετρησης Bosch Professional και CST/Berger). Μετά την εκπνοή του ενός χρόνου , σας δίδονται άλλα 2 χρόνια Εγγύηση συμβατική.